Få dit depositum tilbage nu

Sagen er gratis at oprette, og du betaler max. 25% af det som du får tilbage fra udlejer i salær. Dvs. hvis du ønsker at få et beløb tilbage fra udlejer, ex. 10.000 kr. da skal du kun betale op til 2.500 kr. i salær. Bemærk at du har krav på fuld tilbagebetaling hvis ikke udlejer senest 14 dage efter du fraflyttede har oplyst om de mangler som kræves dækket.

Ønsker du istedet at være fri for at betale mere end det som du allerede har betalt i depositum, og har udlejer sendt dig en regning som går udover det som du har betalt i depositum, da opkræver vi istedet en lav fastpris på 995 kr. som betales ved sagens oprettelse, og vi forsøger derefter ved at repræsentere dig i huslejenævnet og boligretten at begrænse udlejers krav mest muligt, så du ikke skal betale mere end det som du allerede har betalt i depositum.

Ved alle sager tager vi risikoen for sagsomkostninger, og betaler gebyrer, herunder 302 kr. til huslejenævnet og 500 kr. i retsafgift til boligretten.

DEPOSITUM.NU I/S – Gydevang 39-41 – 3450 Allerød – CVR: 36151579